Search This Blog

Tuesday, April 19, 2011

سوره جنتي ,معجزات قرآن

الف جیـم(1) و تو چه داني که جــنتی کيست؟(2) که گونه‌ی پستانداران بود (3) همانا او نسل انسان‌های راست قامت بود و پنجاه ملیون سال پیش می‌زیست که خدا دانای دانایان است(4) و اکنون نسل انسان‌های خمیده قامت رسیده (5) باشد که متذکر گردید(6) اگر سؤالی دایناسوری داشتید (7) از جـنتی بپرسیدکه او سرسلسله دایناسوران است و خدا آگاه است (8) همانا که او مدتها پیش از ما می‌زیست(9)قسم به چرت بعد از ظهر همانا ما به موسی «عصای سحرآمیز» دادیم(10) و به نوح «عمر طولانی»(11) به باقر( خایه )و به عزرائیل «میراندن آدم‌ها»(12)و به جیرجیرک‌ «صوت جمیل»(13) و به زورو «عبای مشکی»(14) و به بروسلی «خشم اژدها»(15) و تمامی این‌ها را در یک پکیج استثنایی در پرومشن عصر ژوراستیک به جنتی دادیم(15)باشد که دست از سر ما بردارد(16) همانا ما وی را امام جمعه موقت کردیم(17) لیکن که این موقت کی تمام می‌شود و فک ما باز مانده و خدا از در کف ماندگان است(18)و شما نمیفهمید (۱۹) صدف آقا و رو بگیرو همین

جنتی به روایت تصویرجنتی در زمان مجلس انتخاب خدا ، ان سال پیش

تصویر حک شده توسط شیطان و برو بکس در کهکشان اندرومدا
جنتی در حال شوخی‌ دستی‌ با دایناسور‌ها ۴ میلیون و اندی سال قبل

تابلو رنگ و عن اثر ایموش تیرانازاروسجنتی سر قبر نوح

بمیدبار(عهد عتیق؟) کابوس‌های حزقیال نبی

جنتی در زمان انقلاب کبیر فرانسه
روزنامه ژهانس گوتنبرگ
 احمد جنتی امروز

خبر گذاری ایسنا


احمد جنتی خسته

No comments:

Post a Comment